SOCIAAL FIT Overzicht

  • Facebook
  • Google plus
  • Vitalavie
  • Fief en Fit

Scans

De kracht van onze scans is de kracht van uw organisatie!

Een scan is een krachtig instrument om in korte tijd zicht te krijgen op de stand van zaken van een team of van een bedrijf als geheel. Wij kunnen hierbij een onderscheid maken in scans/vragenlijsten voor medewerkers, werkgevers en aanvullende vragenlijsten.Enkele voorbeelden van scans op werkgeversniveau:
  • Oriëntatiescan: een analyse om de ambities van de organisatie in relatie tot optimale inzetbaarheid van de medewerkers
  • Middelenscan: een analyse van de huidige middelen en maatregelen binnen de organisatie verdeeld over diverse thema’s.

Enkele voorbeelden van scans op werknemersniveau:
  • Energie en motivatie in het werk: over de mate waarin medewerkers energie krijgen van hun werk, plezier hebben in hun werk en toegewijd/betrokken zijn bij hun werk
  • Gezond werken in ploegendiensten: over de mate waarin medewerkers in staat zijn gezond te werken in ploegendiensten, waarin elementen voorkomen als de impact van roosters en werktijden op de gezondheid en de kwaliteit van slaap.

Resultaat:
Het inzetten van scans biedt stuurinformatie. Met deze informatie kunt u een
veranderproces in gang zetten binnen alle niveaus van de organisatie.

Tijdsduur:
Minimaal 15 minuten per persoon.

Kosten:
Vanaf € 8,00 per persoon.


................................................................................

Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking!

Fitte Medewerkers | Vitalavie
info@fittewerknemers.nl

T. 013 - 467 26 09