SOCIAAL FIT Overzicht

  • Facebook
  • Google plus
  • Vitalavie
  • Fief en Fit

Samenwerken

Samen werken aan samenwerken!

Vandaag de dag wordt er steeds meer van werknemers en hun leidinggevenden gevraagd. Vanuit organisaties wordt verwacht dat ze meer eigen verantwoordelijkheid nemen, beter communiceren en dat werknemers zich proactief opstellen.
Zeker na een reorganisatie blijkt dit voor werknemers moeilijk. Wij zien dan vaak dat de houding van veel werknemers reactief en afhoudend is. Juist dán is goed samenwerken van essentieel belang om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven garanderen, het plezier in het werk te behouden en de kernwaarden van de organisatie uit te blijven dragen.Succesvolle bijeenkomst
Wij organiseren inspirerende teambuilding activiteiten en workshops, die het samenwerken vergroten. Wij zorgen ervoor dat teams zich hierbij veilig voelen, zaken bespreekbaar worden en werknemers samen aan de slag durven te gaan met hun inzetbaarheid. Zo wordt het een succesvolle bijeenkomst die lange tijd zal nawerken.

Resultaat:
De medewerkers zijn beter in staat om zelf met creatieve oplossingen te komen, door
elkaar te stimuleren het beste in zichzelf en de ander naar boven te halen. Ze zijn zich
bewust van hun persoonlijke communicatiepatronen en het effect daarvan op
anderen. Hierdoor is het makkelijker om elkaar op een effectieve wijze aan te spreken op gedrag, wat de samenwerking versoepelt.

Tijdsduur:
Minimaal 1 dagdeel.

Kosten:
€ 500,00 per dagdeel.


................................................................................

Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking!

Fitte Medewerkers | Vitalavie
info@fittewerknemers.nl

T. 013 - 467 26 09