HOME Overzicht

  • Facebook
  • Google plus
  • Vitalavie
  • Fief en Fit

Ook fitte medewerkers? Klanten vertellen over Vitalavie

Brabant WaterDoel:
• Bewustwording verhogen
• Vitaliteit verhogen
• Verzuim verlagen

Aanbod:
Sinds 2007 maken wij samen met Brabant Water programma’s in allerlei varianten en aansluitend bij de problemen of vraagstellingen die er zijn.

Resultaten:
Verzuimreductie van 5,2 naar 3,9% en daarnaast is o.a. de vitaliteit van de medewerkers met 15% gestegen.................................................................................

Health MarketingDoel
Inzicht krijgen in de vitaliteit van de medewerkers binnen de gemeente Urk.

Aanbod
We hebben gezamenlijk communicatie middelen ontwikkeld om op een ludieke manier medewerkers te prikkelen deel te nemen aan een vitaliteitsproject. Vervolgens hebben we leefstijltesten uitgevoerd, leefstijlcoaches ingezet en medewerkers geadviseerd over hun leefstijl. Daarnaast zijn er vragenlijsten ingevuld en medische onderzoeken uitgevoerd.

Resultaat
Een overzicht met conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten van het project.

• Medewerkers zijn vitaler geworden
• Medewerkers zijn actief deel gaan nemen aan allerlei activiteiten die door de gemeente zijn genomen naar aanleiding van de uitslag van de leefstijlonderzoeken
• Het project “Urk bewust gezond” is gaan leven en een begrip geworden binnen de organisatie................................................................................

Sonnevelt OpleidingenIn samenwerking met Sonnevelt Opleidingen hebben wij een programma ontwikkelt en uitgevoerd voor medewerkers van het Florijn College.

Doel:
Een programma implementeren om op een leukere manier met de invloed op verzuim en het gedrag van medewerkers bezig te zijn.

De uitgangspunten zijn:
• Eigen verantwoordelijkheid
• Een verbindende werking tussen de medewerkers onderling en de organisatie
• Een algemene positieve impuls
• Verzuimreductie
• Verbinden van medewerkers onderling en het Florijn College.

Aanbod:
Wij hebben voor het Florijn College een uniek programma ontwikkeld dat is opgebouwd uit 6 factoren.

Deze 6 factoren vormen de basis van de duurzame mens in zijn of haar werkomgeving. Het betreft een interactief online programma ondersteunt met een aantal ervaring bijeenkomsten.

Resultaat:
• Beter verband leren zien tussen lichaam en psyche.
• Bewuster geworden van de ingrediënten om vitaal oud te worden.
• Door medewerkers te trainen zijn ze geprikkeld en uitgedaagd bepaald gedrag te veranderen.................................................................................

Da Vinci CollegeDoel:
Leerlingen van het da Vinci College bewuster te maken van hun leefstijl en de gevolgen hiervan.

Aanbod:
Studenten van het Da Vinci College hebben een project Bewegen en Gezondheid uitgevoerd. Ze beginnen daarbij met een fittest en het invullen van de leefstijlvragenlijst.

N.a.v. de fittest en de leefstijlvragenlijst maken ze een keuze uit verschillende clinics of beweegactiviteiten die onder schooltijd of buitenschooltijd worden aangeboden.
De verschillende activiteiten variëren van zwemmen, Zumba free running, basketbal, atletiek, Capoiera etc.
Naar aanleiding van de uitslagen van de testen adviseren onze leefstijlcoaches welke activiteiten raadzaam zijn om te doen en bekijkt welke ondersteuning de student nodig heeft.

Resultaat:
• Studenten leren een verband te leggen tussen hun leefstijl en het resultaat daarvan.
• Ze hebben Inzicht gekregen in de gevolgen van hun gedrag.
• Er is een interactie ontstaan tussen student en leerkracht en de groepen onderling.................................................................................

Arbode b.v.Doel:
Inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van de medewerkers, doelen formuleren en interventies inzetten die ervoor zorgen dat de medewerkers ook duurzaam inzetbaar blijven.

Aanbod:
Het Nationale Inzetbaarheidsplan. Dit is een instrument ontwikkelt samen met TNO en Kroon op het Werk. Elke medewerker maakt een eigen inzetbaarheidsscan, vult deze jaarlijks in en kan zijn/haar eigen trend volgen.

Resultaat:
• Inzichten gecreëerd in valkuilen en risico’s onder gezonde medewerkers en
handvatten aangereikt om mee aan de slag te gaan ter voorkoming van uitval.
• Duidelijke actieplannen opgesteld.
• Bewustwording is verhoogd.
• Medewerkers hebben werkelijk stappen gezet om dichter bij hun doel te komen.................................................................................

Tilburg@workIn samenwerking met het sportbedrijf en gericht op jonge inwoners met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel:
Deze jonge mensen in beweging krijgen en daarmee hun kansen op een baan vergroten.

Aangeboden:
2 uitgebreide fittesten en gebruik maken van sportfaciliteiten in gemeente Tilburg.

Resultaten:
• Een groot deel van de deelnemers boekte vooruitgang en is vitaal jonger geworden.
• Het gemiddelde aan kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit is toegenomen.
• Bewustwording is verhoogd.
• Enthousiasme.................................................................................

Gemeente TilburgDoel:
Specifieke doelgroepen die vooraf werden gedefinieerd vitaliseren.

Aanbod:
Beweegprogramma gericht op medewerkers, bestaande uit:

Inhoud
• fittest 3x per jaar
• online coaching met hartslagmeter
• persoonlijk beweegprogramma

Resultaten
• 80% van de deelnemers heeft doel behaald
• bijna 80% is fitter geworden
• 96% van de deelnemers beveelt het programma bij collega’s aan................................................................................

Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking!

Fitte Medewerkers | Vitalavie
Spoorakkerweg 2B
5071 NC Udenhout
info@fittewerknemers.nl

T. 013 - 467 26 09