FYSIEK FIT Overzicht

  • Facebook
  • Google plus
  • Vitalavie
  • Fief en Fit

Leefstijl

75% van het ziekteverzuim heeft geen medische maar psychische achtergrond!

In dit digitale tijdperk leven we in een snelle wereld vol hectiek die voortdurend onderhevig is aan veranderingen. We verwachten dat werknemers flexibel zijn, onder hoge druk kunnen presteren en meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun eigen werk. Gaan ze hierdoor stress ervaren, dan vermindert het werkplezier, de betrokkenheid en voelen ze zich minder fit.

Programma met een integrale benadering
Wij werken met de vitaliteitspiramide, ontwikkeld door psycholoog Albert Sonnevelt, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen zes factoren om vitaal in het leven te staan. Het model biedt een kapstok voor een integrale benadering van vitaliteit op alle niveaus in de organisatie.
Wij helpen om de diverse onderdelen in het leven van je werknemer praktisch vorm te geven. Naast de aandacht voor de objectieve, meetbare factoren van vitaliteit (voeding, beweging en ontspanning) wordt in de vitaliteitspiramide een stevig accent gelegd op de subjectieve factoren als positief denken, sociale contacten en zinvol leven. Deze subjectieve factoren blijken voor het verhogen van de inzetbaarheid beduidend belangrijker te zijn dan de objectieve factoren. Ofwel: voor een gezonde werknemer is meer nodig dan goede voeding en beweging.

Het gedachtegoed van de vitaliteitspiramide wordt ook onderbouwd vanuit de gezondheidsdefinitie van de World Health Organisation: ‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek.’ Een duurzame oplossing voor de vitaliteit van werknemers is dan ook gelegen in een integrale benadering.

Resultaat:
Doordat de deelnemer inzicht krijgt in de betekenis van vitaliteit voor zichzelf en de organisatie is hij zich bewust van zijn eigen verbeterpunten en verantwoordelijkheden hierin.

Tijdsduur:
Minimaal 2 uur.

Kosten:
€ 500,00 per dagdeel.

................................................................................

Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking!

Fitte Medewerkers | Vitalavie
info@fittewerknemers.nl

T. 013 - 467 26 09